Tørris Haugland

han møtte 10 min. før tidspunktet. han hjelpte meg med andre ting enn det som var spesifisert i anbudet.

Nominert av: Remi Andre S. Tryti

Sted: Fana

Del denne siden: