Muzaffar Ahmad Chaudry

oversvømmelse-krisesituasjon-han kom på flekken, ordnet opp-i løpet av få dager altordnet, nye rør, ny oppvaskbenk etc. Han er
hjelpsom, vennlig, morsom! jeg kan ringe nårsomhelst og han kommer straks, dyktig-
nøyaktig, rørleggerproblem er ikke lenger et
problem, han fortjener all honnør, dessuten blir
jeg glad når han kommer!!

</ br></ br>

Nominert av: karin Valborg Kanter

Sted: Blommenholm

Del denne siden: